♦ XX MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ♦

SAVREMENI IZAZOVI SPORTA, FIZIČKOG VEŽBANjA
I AKTIVNOG ŽIVOTA

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 14 - 15 Maj 2021.

TREĆI POZIV

Poštovane kolege,

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, organizuje XX Međunarodnu Naučnu Konferenciju pod nazivom: „Savremeni izazovi sporta, fizičkog vežbanja i aktivnog života“, koja će biti održana u onlajn formatu 14. i 15. maja 2021. godine.

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Krajnji rok za prijavu sažetaka je pomeren na 15.04.2021. Ovo je finalni rok, nakon kojeg neće biti moguća dalja prijava sažetaka.

Detaljne informacije o konferenciji, pozivnim predavačima, temama od interesa, pripremi i predaji sažetaka, kao i važnim datumima mogu se naći na www.fsfvconference.rs

Očekujemo Vaše učešće na konferenciji.

S poštovanjem,

Dr Nikola Majstorović, asistent
Generalni sekretar Konferencije.

Dr Radivoj Mandić, doc.
Predsednik Organizacionog odbora Konferencije.

Dr Stanimir Stojiljković, red. prof.
Predsednik Naučnog odbora Konferencije.

 Letter International Conference (554kB)

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd, Srbija.
Telefon: +38111/3531 - 144
e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

♦ XX MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ♦

SAVREMENI IZAZOVI SPORTA, FIZIČKOG VEŽBANjA
I AKTIVNOG ŽIVOTA

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 14 - 15 Maj 2021.

DRUGI POZIV

Poštovane koleginice i kolege,

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, organizuje XX Međunarodnu Naučnu Konferenciju pod nazivom: „Savremeni izazovi sporta, fizičkog vežbanja i aktivnog života“, koja će se održati 14. i 15. maja 2021. godine.

Takođe bismo želeli da Vas obavestimo da će pozivni predavači biti:

  • Prof. dr Ross Arena (Univerzitet Ilionois, Čikago, SAD)
  • Prof. dr Pantelis Nikolaidis (Univerzitet Zapadna Atika, Atina, Grčka)
  • Assis. prof. dr Matej Majerič (Univerzitet u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija).

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Kako bi podstakli sve zainteresovane istraživače da objave svoje rezultate na našoj konferenciji, rok za prijavu sažetaka pomeren je na 31.03.2021.

Detaljne informacije o konferenciji, temama od interesa, pripremi i predaji sažetaka, kao i važnim datumima mogu se naći na www.fsfvconference.rs

Očekujemo Vaše učešće na konferenciji.

S poštovanjem,

Dr Nikola Majstorović, asistent
Generalni sekretar Konferencije.

Dr Radivoj Mandić, doc.
Predsednik Organizacionog odbora Konferencije.

Dr Stanimir Stojiljković, red. prof.
Predsednik Naučnog odbora Konferencije.

 Letter International Conference (554kB)

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd, Srbija.
Telefon: +38111/3531 - 144
e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

♦ XX MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ♦

SAVREMENI IZAZOVI SPORTA, FIZIČKOG VEŽBANjA
I AKTIVNOG ŽIVOTA

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 14 - 15 Maj 2021.

PRVI POZIV

Poštovane koleginice i kolege,

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, organizuje XX Međunarodnu Naučnu Konferenciju pod nazivom: „Savremeni izazovi sporta, fizičkog vežbanja i aktivnog života“, koja će se održati 14. i 15. maja 2021. godine.

U cilju prezentacija najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete u radu skupa i prijavite svoje radove iz sledećih tematskih područja:

  • Fizičko vaspitanje, sport i rekreacija,
  • Bio-medicinski aspekti fizičke aktivnosti,
  • Društveno-humanistički aspekti fizičke aktivnosti.

Maksimalni broj radova po autoru 3 (1 rad kao prvi autor i 2 rada kao koautor).

Visina kotizacije je 50 eura po prijavljenom radu. Student kotizacija iznosi 20 eura po prijavljenom radu.

Važni datumi:

  • 15. Mart predaja sažetaka,
  • 31. Maj predaja radova,
  • 10. Maj plaćanje kotizacije.