AMFITEATAR 1
Subota, 10.12.2022. 10.00-13.00

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE, INKLUZIVNI SPORT

Moderator: dr Ivana Milanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija/

Uvodničar: dr Maroje Sorić, vanredni profesor,
Univerzitet u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Hrvatska, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Slovenija
“Physical activity policies in schools: lessons learned for obesity prevention from the STOP project”

Prezentacije

 1. Dario Vrdoljak1, Luka Penga2, Diana Aranza2, Mirjana Milić1
  University of Split, Faculty of Kinesiology, Split, Croatia1
  University of Split, Department of Health Studies, Split, Croatia2
  Analysis of Children’s' Psych sensory Status by Using Tests of the NTC System of Learning
 2. Vladan Erenfrid, Ivana Milanović, Miloš Marković, Vladimir Milošević
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,,Beograd, Srbija
  Tradicionalne dečje igre u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
 3. Aleksandar Pajkić12, Snežana Radisavljević Janić1, Ivana Milanović1
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija1
  Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka, Bosna i Hercegovina2
  Fizička pismenost - poimanja i shvatanja koncepta
 4. Martin Andonovski, Goran Nikovski
  The Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Republic of North Macedonia
  Physical activity among boys and girls aged 15 to 18 years in their free time
 5. Živorad Marković, Antonio Antonov, Jelena Jančić
  Fakultet pedagoških nauka, Univerziteta u Kargujevcu, Jagodina, Srbija1
  Nacionalna Sportska Akademija “Vassil Levski”, Sofija, Bugarska2
  Slobodno vreme studenata
 6. Jelena Nikolić, Aleksandra Nikolić
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija
  Značaj fizičke aktivnosti u unapređenju svakodnevnih životnih aktivnosti učenika sa motoričkim poremećajima
 7. Aleksandra Nikolić, Jelena Nikolić
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija
  Primena digitalnih tehnologija u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja učenika sa telesnim invaliditetom
 8. Radivoje Janković
  Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
  Promene osnovnih morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta tokom tri godine studija
 9. Marin Marinović, Marija Dragojević, Zvonimir Tomac
  University of Osijek, Faculty of Kinesiology, Osijek, Croatia
  The relationship between the level of physical activity of parents and the level of physical activity of children
 10. Aldvin Torlaković, Roman Kebat
  Otoka Olympic swimming pool Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  Comparison of the effectiveness of different methodological and organizational forms of education in the process of non-swimmer training for children of younger school age
 11. Ivan Trumić, Ana Orlić, Vladimir Milošević, Marija Čolić
  Univerzitet u Beogradu,Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
  Povezanost opažene motivacione klime u odeljenju sa motivacijom učenika i njihovim doživljajem nastave fizičkog vaspitanja
 12. Marko Simić
  Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Srbija
  Ispitivanje stavova učenika srednjih škola o nastavi fizičkog vaspitanja
 13. Vladimir Milošević2, Miroslav Marković1
  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd, Srbija1
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija2
  Vežbe za mišiće jezgra u nestabilnim uslovima unapređuju mišićnu izdržljivost preadolescenata i adolescenata putem produžene nervno-mišićne adaptacije: osmomesečna rendomizovana studija
 14. Karla Vojedilov, Klara Findrik, Josip Cvenić
  University of Josip Juraj Strossmayer, Faculty of kinesiology Osijek, Osijek, Croatia
  Differences in exercise motivation between kinesiology students and recreational sport participants
 15. Luka Popovski, Lence Aleksovska Velickovska, Boro Daskalovski
  The Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Republic of North Macedonia
  The macro didatic structure between two teaching models of physical education depending on the teaching staff
 16. Karla Šitić1,2, Klara Šiljeg3, Igor Jelaska1
  University of Split, Faculty of Kinesiology, Split, Croatia1
  Aspira College, Split, Croatia2
  University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Zagreb, Croatia3
  Correlation between anthropometric characteristics and swimming speed among kinesiology students
 17. Marko Erak1, Milinko Dabović1, Sonja Kocić Paijć1, Božidar Marović2
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija1
  Sokolsko društvo „Partizan“ Kostolac, Srbija2
  Uporedna analiza primenjenih nastavnih sadržaja iz programa sportske gimnastike na časovima fizičkog vaspitanja u školi, u razmaku od 15 godina
 18. Dragiša Mladenović
  Škola skijanja, Kopaonik, Srbija
  Razlike u usvajanju tehnike skijanja u odnosu na motorni razvoj kod dece
 19. Zorica Stankovska1, Marjan Malcev1, Ivan Malcev2
  Faculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski" - Skopje, RN Macedonia1
  The Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Physical Education, Sport and Health, Skopje, Republic of North Macedonia2
  Some relationships of elementary games and motor skills in early school age students