Šablon za dostavljanje sažetaka

Molimo Vas da koristite šablon: word document šablon za sažetke (3.3.2021. 28kB)

NAZIV (Zamenite sa Vašim nazivom) - Times New Roman 14 pt, bold

Autor (i) (Ime i prezime1; Ime i prezime2) - Times New Roman 12 pt, normal
Institucija1 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal
Institucija2 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal

Uvod - Times New Roman 11 pt, bold

Standard standard standard standard standard ………………………………………
(Zameniti tekst sa vašim definisati problem i hipoteze.) - Times New Roman 11 pt, normal

Metod - Times New Roman 11 pt, bold

Standard standard standard standard standard standard…………………………………
(Zameniti tekst sa vašim tekstom. Jasno definisati metod uključujući i statističke procedure, specifikaciju opreme i drugo.) - Times New Roman 11 pt, normal

Rezultati sa diskusijom - Times New Roman 11 pt, bold

Standard standard standard standard …………………………………………………
Zameniti tekst sa vašim tekstom. Uključiti statistiku, datume i značajne nivoe.
Zameniti tekst sa vašim tekstom. Uključuje primarna postignuća, ograničenja i buduće smernice istraživanja. Pažnja: Za citiranje
koristiti APA Style Guide: (Prezime i godinu) po hronološkom redu. Primer: (Jovanović, 2006; Tomić, 2003). - Times New Roman 11 pt, normal

Zaključak - Times New Roman 11 pt, bold

Standard standard standard standard ………………………………………………
(Zameniti tekst sa vašim tekstom.) - Times New Roman 11 pt, normal
Ključne reči (3-5) - Times New Roman 11pt, normal

Literatura - Times New Roman 10 pt, bold

Literatura (Zameniti sa maksimum 2 reference):
Prezime, prva dva inicijala. (Godina izdavanja). Naslov. Pod naslov. Edicija. Naziv knjige (pp). Grad izdavača: Naziv izdavača. - Times New Roman 9 pt, normal
Primer:
Janković, J. F. (1971). Sports Facilities. Serbian Journal of Sports Facilties, 22, 1-19.
Tomić, M. (2003). Menadžment u sportu. Beograd: Astimbo.