Predsednik Naučnog odbora Konferencije

Dr Ivana Milanović, red. profesor, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Republika Srbija.

Naučni odbor, članovi iz inostranstva:

 1. Prof. dr Đorđe Jakovljević, Univerzitet u Koventriju, Velika Britanija;
 2. Van. prof. Tamás Csányi, Rukovodilac odeljenja Nauka o sportu, Mađarska federacija školskog sporta, Mađarska;
 3. Doc. dr Matija Mato Škerbić, Univerzitet u Zagrebu, Fakultet Hrvatskih Studija, Hrvatska;
 4. Prof. dr Mirjana Milić, Kineziološki fakultet, Univerzitet u Splitu, Hrvatska;
 5. Prof. dr Ifet Mahmutović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina;
 6. Prof. dr Gordana Furjan-Mandić, Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska;
 7. Prof. dr Alen Miletić, Kineziološki fakultet, Univerzitet u Splitu, Hrvatska;
 8. Van. prof. dr Jadranka Vlašić, Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska;
 9. Van. prof. dr Ivica Kelam, Kineziološki fakultet, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska;
 10. Van. prof. dr Ivana Zagorac, Filozofski fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska;
 11. Doc. dr Robert Podstawski, Fakultet ekoloških nauka, Univerzitet Warmia i Mazury u Olštinu, Poljska;
 12. Doc. dr Marko Zadražnik, Fakultet za sport, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija;
 13. Doc. dr Sunčica Bartoluci, Kineziološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska.

Naučni odbor, članovi sa matične institucije:

 1. Red. prof dr Saša Jakovljević;
 2. Doc. dr Aleksandra Popović;
 3. Van. prof. dr Branka Marković;
 4. Red. prof. Sanja Mandarić;
 5. Doc. dr Olivera Knežević;
 6. Van. prof. dr Vladimir Mrdaković;
 7. Van. prof. dr Miloš Marković;
 8. Red. prof. Milivoj Dopsaj;
 9. Van. prof. Ana Orlić.