Predsednik Organizacionog odbora

Dr Radivoj Mandić, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Generalni sekretar konferencije

Dr Nikola Majstorović, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Članovi

  1. Dr Branka Marković, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  2. Dr Olivera Knežević, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  3. Dr Milan Petronijević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  4. Lazar Tomić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  5. Marija Čolić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  6. Vladimir Milošević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  7. Dr Gordana Vekarić, nastavnik stranog jezika, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  8. Dr Milan Aksić, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet