Finalni poziv 2016. PDF Štampa El. pošta
subota, 05 novembar 2016 18:12

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DECE, OMLADINE I ODRASLIH
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd,
10-11. decembar 2016.

Organizatori:
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Olimpijski komitet Republike Srbije

Cilj konferencije:
Prezentacija najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse
fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije.

Tematska područja:
Društveno-humanistički i filozofski aspekti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije
Metodološki aspekti istraživanja u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Metodički aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Menadžment, organizacija i marketing u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
Pedagoški problemi i fizičko vaspitanje, sport i rekreacija
Biomedicinski aspekti fizičke aktivnosti
Etika sporta, bioetika i fizička aktivnost
Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u radu sa osobama sa potrebom za posebnom društvenom brigom (talentovanim osobama i osobama sa razvojnim smetnjama)
Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u specijalizovanim ustanovama
Komunikacija u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji

Rokovi za prijave:
Za prijavljivanje učešća i dostavljanje sažetaka: 15.11.2016.
Za dostavljanje radova: 10.12.2016.

Abstrakt:
Abstrakt može imati maksimalno do 300 reči (Times New Roman, 11pt, singl space ( ½ strane)). Abstrakt treba obavezno da sadrži: naslov rada (Times New Roman, 14pt, bold); ime ili imena autora (Times New Roman, 12pt, normal), instituciju, grad i zemlju autora (Times New Roman, 9pt, normal), kao i sledeće delove: Uvod, Metod, Rezultati sa diskusijom, Zaključak (Times New Roman, 11pt, bold), Literatura -Times New Roman 10 pt, bold. Za učesnike iz Srbije abstrakt mora biti na srpskom i engleskom jeziku, a za sve ostale učesnike na engleskom jeziku.

 

   Kotizacija: pre 15. novembra 2016. posle 15. novembra 2016.
   Puna kotizacija indent2 90 Є indent2 120 Є
   Studenti indent2 30 Є indent2 30 Є

Napomena uplatiocu: Korisnik treba da dobije pun iznos kotizacije u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.