INSTRUKCIJE ZA UPLATU KOTIZACIJE U RSD
POVODOM MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE

 

   Primaoc:    UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU
   Ul. Blagoja Parovića 156, Beograd.
   Svrha plaćanja:    Registracija – kotizacija za učešće na
   Međunarodnoj naučnoj konferenciji
   Račun primaoca:    840 – 4536760 - 15
   Model i poziv na broj:
   (odobrenje)
   97 88-02305-742321-00-04-940

 

   Kotizacija: Pre 19. novembra 2018. Posle 19. novembra 2018.
   Puna kotizacija indent2 90 Є indent2 120 Є
   Studenti indent2 30 Є indent2 30 Є